kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie

Jak uregulować i zapewnić kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie?

Kobieta i Związki

W Polsce lawinowo rośnie liczba rozwodów, jak i problemów z tym związanych. Klienci bardzo często pytają o to, jak zapewnić prawidłowe kontakty dziecka z rozwiedzionymi rodzicami. W polskim sądownictwie najczęściej ustalane jest miejsca pobytu dziecka przy matce. To ojciec jest zatem osobą, której kontakty z dzieckiem wymagają uregulowania.

Kontakty z dzieckiem jako prawo i obowiązek rozwiedzionych rodziców

Analizując problem kontaktów należy przede wszystkim pamiętać o tym, że niezależnie od władzy rodzicielskiej, rozwiedzeni rodzice mają zarówno prawo jak i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem (z wyjątkiem przypadków szczególnych, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka).

Prawo do kontaktów z dzieckiem nie powinno być wykorzystywane do rozgrywek między rozwiedzionymi małżonkami, ani być kartą przetargową w konfliktach. Dobro dziecka i jego uczucia powinny być w tym zakresie stawiane na pierwszym planie.

Czym właściwie są kontakty z dzieckiem?

Katalog elementów kontaktów z dzieckiem obejmuje:

  1. pobyt z dzieckiem, w którego zakres wchodzą odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  2. bezpośrednie porozumiewanie się,
  3. utrzymywanie korespondencji,
  4. korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem.

Sposoby na uregulowanie kontaktów dziecka z ojcem w postępowaniu rozwodowym

Kontakty rozwiedzionego rodzica z dzieckiem są regulowane orzeczeniem sądu bądź wzajemnymi ustaleniami małżonków.

Pozasądowe porozumienie rodziców

Jeśli rozwodzący się małżonkowie są w stanie w pełni porozumieć się w tym zakresie to na wniosek obojga rodziców sąd orzekając rozwód, pozostawia im pełną władzę rodzicielską i odstępuje od uregulowania kontaktów z dzieckiem. Sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem uregulowane przez sąd

W przypadku braku porozumienia rodziców lub przedstawienia przez rodziców pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, o kontaktach rozstrzyga sąd wskazując szczegółowo ich warunki i harmonogram np. poprzez określenie konkretnych dni, godzin i miejsca odwiedzin.

Co dalej po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem powinny być przestrzegane przez rodziców.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka  można wystąpić z wnioskiem o zmianę orzeczenia ustalającego formę kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego, czy było ono zawarte w wyroku rozwodowym, czy też w postanowieniu sądu opiekuńczego. Zmiana okoliczności w tym przypadku nie jest konieczna.

Dołącz do naszej zamkniętej grupy dla mam /KLIKNIJ żeby dołączyć/

W wypadku niewykonywania tych obowiązków przez jednego z rodziców lub niewłaściwego ich wykonywania, sąd opiekuńczy może zagrozić tej osobie nakazem zapłaty oznaczonej sumy na rzecz osoby uprawnionej za każde naruszenie obowiązku. Możliwość ta ma realnie wzmocnić uprawnienia do kontaktów z dzieckiem poprzez zastosowanie dolegliwości finansowej.

Taka sytuacja może spotkać osobę uprawnioną do kontaktów z dzieckiem lub osobę, której tego kontaktu zakazano. Innymi słowy, jeśli dziecko pozostaje pod opieką matki i utrudnia ona lub uniemożliwia kontakty ojca z dzieckiem sąd opiekuńczy może nakazać jej zapłatę określonej sumy pieniężnej. Również objęty systemem sankcjonowania jest ojciec jeśli jest on zobowiązany do określonych kontaktów z dzieckiem i narusza swoje obowiązki w tym przedmiocie. Pieniądze wypłacane są na rzecz drugiego rodzica.

Choć z psychologicznego punktu widzenia straszenie rodzica sankcją finansową zapewne nie jest rozwiązaniem doskonałym, to z doświadczenia wynika, że jest to środek, który wielu rodziców skuteczni motywuje do zapewnienia właściwych kontaktów z dzieckiem.

Jak wskazałam już powyżej, kontakty z dzieckiem są zarówno prawem jak i obowiązkiem i powinny się odbywać zgodnie z najlepszym interesem dziecka, a nie rozwiedzionych rodziców. Więcej o rozwodach TUTAJ

Polub nas na facebooku 🙂 /KLIK/

—> Czytałaś już o tym? Dlaczego mamy karzą dzieci za błędy ich ojca? /KLIKNIJ/

———————————–
Adw. Paulina Bukryj-Stoś
Prawo dla Rodzin
———————————–
kontakty ojca z dzieckiem po rozwodzie

malinowa planeta, dziecko, rodzice, porady dla rodzicow, zabawy dla dzieci