Dogoterapia, jako jedna z form pracy z dzieckiem z problemami

Czym jest dogoterapia? Dogoterapia jest elementem wspomagającym rehabilitację osób niepełnosprawnych. Spośród wielu definicji skupię się na sformułowanej przez Fundację Przyjaciel. Ten typ pracy określa, jako terapię kontaktową z udziałem psów. Polega ona na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą w terapii osób niepełnosprawnych. Cechą charakterystyczną bezpośredniego kontaktu jest wytworzenie specyficznej reakcji między pacjentem […]

Więcej